Systemy przeciwpożarowe

Wykonujemy różnorodne elementy zabudowy, odpowiedzialne za organizację tzw. stref pożarowych i zapewniających odpowiednie warunki ewakuacji osób. Obejmują one zarówno produkty powiązane konstrukcyjnie z grupą systemów okienno-drzwiowych, jak i konstrukcje fosadowe w systemach słupowo-ryglowych. Odporność ogniowa takich elementów może mieścić się w klasach od EI 15 do EI 120 dla konstrukcji pionowych oraz w klasie REI30 / RE30 dla dachów. Ważną cechą rozwiązań jakie proponujemy jest możliwość łączenia ze sobą różnych konstrukcji z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Wszystkie konstrukcję jakie wykonujemy zostały przebadane w laboratoriach i instytutach badawczych.
Obszerna oferta systemów pozwala na projektowanie bardzo różnych konstrukcji fasadowych. Szerokie możliwości w ramach każdego z systemów pozostawiają architektom oraz planistom dużą swobodę. Na bazie przebadanych rozwiązań systemowych można też bez większych problemów zrealizować nietypowe koncepcje architektoniczne.

Aluprof MB-60E EI

System MB-60E EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych jedno i dwuskrzydłowych, System ten umożliwia wykonanie okien technicznych oraz przeciwpożarowych ścian działowych. Konstrukcje w tym systemie charakteryzują się klasą odporności ogniowej EI15 lub EI30. Rozwiązanie oparte jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną systemu MB-60E, głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 60 mm. Odporność ogniowa konstrukcji zapewniona jest przez elementy izolacji ogniowej, które zamontowane są w wewnętrznych komorach profili. Konstrukcje dodatkowo są wyposażone w taśmy pęczniejące, które w przypadku wystąpienia pożaru są dla niego barierą nie do przejścia. System umożliwia zastosowanie wszystkich typowych szyb ognioodpornych o grubości od 5 do 41 mm, które są mocowane za pomocą listew przyszybowych od strony wewnętrznej.

Aluprof MB-78EI

System MB-78EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, według normy PN-EN 13501-2:2010.

Konstrukcja tego systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których głębokość wynosi 78 mm. Charakteryzują się one niską wartością współczynnika przenikania ciepła dzięki zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm. Odporność konstrukcji na wysoką temperaturę zapewniają specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub CI wprowadzone w komory wewnętrzne profili i w przestrzenie izolacyjne między profilami oraz stalowe akcesoria i łączniki.
Grubość wypełnień w systemie MB-78EI wynosi od 6 do 49 mm. Wypełnienia mogą stanowić wszystkie typowe szyby ognioodporne, a także warstwowe elementy nieprzezierne złożone z blachy i odpowiednich płyt zapewniających wymaganą ochronę przeciwpożarową. W ramach tego systemu można też uzyskać konstrukcje dymoszczelne.
Dostępne w systemie połączenia kątowe ścianek, możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych, a także stosowanie przewiązek skośnych oraz ozdobnych szprosów naklejanych na szkle są cechami, które mają wpływ na kształty i estetykę zabudowy.
Zakres dopuszczalnych gabarytów konstrukcji obejmuje przegrody stałe o wysokości do 4 m oraz drzwi przymykowe o wymiarach skrzydła do 1,4 x 2,5 m. Drzwi systemu MB-78EI mogą być montowane zarówno indywidualnie, w ramach większych konstrukcji przeszklonych ścianek, jak i w fasadach przeciwpożarowych systemów MB-SR50EI oraz MB-SR50N EI.
System MB-78EI jest objęty aprobatą techniczną ITB nr AT-15-6006/2016 oraz brytyjskim certyfikatem CERTIFIRE nr CF 5138

Schüco ADS 80 FR 30

Cała seria tego produktu bazuje na stabilnych, 5-komorowych profilach o głębokości zabudowy 80 mm, pozwalających na realizację drzwi przeciwpożarowych jedno- i dwuskrzydłowych o dużych wymiarach w świetle przejścia odpowiednio do 1400 x 2988 mm i do 2820 x 2988 mm, a także ścian działowych i ścian osłonowych wypełniających. Dzięki połączeniu z dodatkowymi, opcjonalnymi elementami wyposażenia można realizować drzwi wielofunkcyjne, spełniające różne inne, dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji budynku. Poza właściwościami związanymi z ognioodpornością i dymoszczelnością seria ta może mieć dużo szerszy zakres funkcji, takich jak np. ochrona przed włamaniem do klasy RC3 (WK3) włącznie, połączenie właściwości antywłamaniowych w klasie RC2 (WK2) z funkcją przeciwpaniczną* ,czy izolacyjność akustyczna (42 dB). Drzwi przeciwpożarowe mogą być stosowane w zarówno w przypadku zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych zapewniając płynne, eleganckie przejścia pomiędzy obszarami standardowymi i chronionymi z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Produkt ten został przebadany według norm europejskich (EN 1364/1634) i niemieckich (DIN 4102) i spełnia wymogi dla klas odporności ogniowej EI30 (T/F30) i EW30 (G30).

Okna i klapy oddymiające

Okna i klapy oddymiające pełnią szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu osób znajdujących się w budynku. Odpowiednio dobrane stanowią elementy systemu grawitacyjnej wentylacji, a w razie potrzeby pomogą szybko pozbyć się dymu i toksycznych oparów, zagrażających zdrowiu i życiu. Produkt ten może być wyposażony w niezawodne i ciche mechanizmy firm D+H, GEZE, a w przypadku okien połaciowych – także w napędy firmy ESCO. Dostępne są różne typy siłowników, w tym także napędy o dużej sile otwierania, można je montować w oknie pojedynczo lub w zsynchronizowanych układach typu “Tandem”. Pomimo odpowiedzialnej funkcji, jaką konstrukcje te pełnią w budynku mogą one charakteryzować się wysoką estetyką, jaką zapewnia możliwość stosowania napędów o niewielkich wymiarach, ustawionych równolegle do powierzchni okna.